Hơn 450 cán bộ, đảng viên xã Tiền Phong được quán triệt Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

30/01/2024 | 19:40

Ngày 28/01/2024, Đảng ủy xã Tiền Phong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Mê Linh". Đồng chí Nguyễn Ngọc Liêm - Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp quán triệt các nội dung Chuyên đề tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo HĐND, UBND xã; Trưởng, phó các ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ xã.

Hơn 450 cán bộ, đảng viên xã Tiền Phong được quán triệt Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 450 đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024 về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Mê Linh".

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên năm 2024 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đưa nội dung "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Mê Linh" vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại Chi bộ.

Hơn 450 cán bộ, đảng viên xã Tiền Phong được quán triệt Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 2.

Đ/c Nguyễn Ngọc Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong truyền đạt tại hội nghị

Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể đảng viên trong xã tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố".

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả" gắn với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; quyết tâm loại bỏ tư tưởng đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp mọi công việc được giải quyết kịp thời, nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ngoài quán triệt trực tiếp nội dung Chuyên đề 2024 đến 100% cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Tiền Phong còn đăng toàn văn Chuyên đề trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và cập nhật trên các nhóm Zalo để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn giải quyết công việc hằng ngày./.


Tuyền Thanh

Top