Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

23/05/2023 | 10:53

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứa đựng những giá trị quan trọng về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để lan tỏa giá trị của tác phẩm đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Mê Linh đã có những việc làm cụ thể, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh trao đổi với các đảng viên Chi bộ thôn Nam Cường, xã Tam Đồng về nội dung tác phẩm phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5 diễn ra mới đây, Chi bộ thôn Nam Cường, xã Tam Đồng đã đưa tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giới thiệu tới các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Đảng viên Chi bộ thôn Nam Cường chia sẻ: Nội dung tôi tâm đắc nhất trong cuốn tác phẩm đó là mục tiêu của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là góp phần làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm". Qua tìm hiểu, học tập nội dung tác phẩm giúp tôi  hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền địa phương".

Theo Bí thư Chi bộ thôn Nam Cường Lưu Xuân Điệp, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang" đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chi bộ tiếp tục đưa nội dung tác phẩm vào giới thiệu, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời phổ biến đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tác phẩm thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 30-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Chi, Đảng bộ tổ chức đợt sinh hoạt về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Huyện.

Theo đó, các cấp ủy Đảng trên địa bàn Huyện tổ chức các buổi giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của Cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng Chi bộ. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm rộng rãi trong Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Huyện, trang thông tin điện tử của xã, thị trấn và Bản tin sinh hoạt Chi bộ,.. Trung tâm Chính trị Huyện tích hợp đưa nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 2.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Huyện ủy chia sẻ: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là cẩm nang, tài liệu quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những định hướng giải pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tác phẩm có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tích cực tìm hiểu, thấm nhuần, đồng thời lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư. Qua đó, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở cũng đưa nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ,…. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nội dung tác phẩm qua trang facebook, fanpage, nhóm zalo,... góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc đưa tác phẩm vào học tập, triển khai thực hiện, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm; đồng thời áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt ngày 3/2/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013-2023).

Tác phẩm gồm các bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những năm gần đây, trong đó tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta là tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tác phẩm gồm 600 trang với 111 bức ảnh, kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam"; phần thứ hai "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".


Tuyền Nguyễn

Top