Mê Linh: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT năm 2024

19/06/2024 | 19:20

Ngày 18/6/2024, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT năm 2024. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ hai dành cho học sinh xuất sắc, đoàn viên ưu tú của các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn Huyện.

Mê Linh: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT năm 2024- Ảnh 1.

Đ/c Đỗ Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện cho biết: Tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng có 63 học viên là những học sinh xuất sắc, đoàn viên ưu tú của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Huyện. Trong thời gian 05 ngày, các học viên đã được tìm hiểu 05 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện đánh giá, hầu hết các học viên đã xác định đúng đắn nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân và nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, thực hiện tốt những quy định do lớp học đề ra. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, 27 học viên đạt loại giỏi (chiếm 43%), 36 học viên đạt loại khá (chiếm 57%).

Mê Linh: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT năm 2024- Ảnh 2.

Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Đỗ Đăng Khoa phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí Đỗ Đăng Khoa đề nghị, các em vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức được học vào thực tiễn; không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, nỗ lực học tập tốt, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp và của địa phương, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 9/10/2012 của Thành ủy về "Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ Thành phố" và Đề án 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới".

Trước đó, năm 2023, Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức lớp nhận thức về Đảng đầu tiên cho 63 học sinh. Năm 2024, 06/06 Chi bộ trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Huyện đã tổ chức kết nạp Đảng cho 18 em học sinh (vượt 06 chỉ tiêu Thành ủy giao)./.


Tuyền Nguyễn

Top