Mê Linh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

06/09/2022 | 20:45

Sáng ngày 6/9/2022, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận về giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên hiện nay cho 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện.

Mê Linh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được giảng viên Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng khoa xây Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I truyền đạt các nội dung, gồm: Quy định của Đảng và Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Đồng thời, giảng viên cũng dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các học viên trong quá trình thực hiện công tác tại cơ sở.

Theo quyết định số 217-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát báo cáo cấp ủy và chính quyền cùng cấp trước khi triển khai. Khi cần thiết có thể tổ chức giám sát ngoài kế hoạch. Chương trình, kế hoạch giám sát được thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước liên quân để hỗ trợ triển khai bảo đảm giám sát thiết thực, đúng thực tế, có tác động tốt với đời sống chính trị, xã hội và nhân dân.

Quyết định số 128-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị ban hành Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam , các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

MTTQ Việt Nam ở cơ sở có trách nhiệm chủ trì tổ chức việc góp ý; tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng được góp ý. Phối hợp với các cơ quan của cấp ủy địa phương thực hiện nội dung quy định. Theo dõi và thông tin kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tới tổ chức, cá nhân góp ý. Trong quá trình thực hiện đảm bảo nghiêm về giữ gìn bí mật theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ Mặt trận cơ sở của huyện Mê Linh nắm được các chủ trương, chính sách, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận với thực tiễn, nắm vững vai trò, nhiệm vụ, cùng nhau trao đổi học tập rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm mới trong hệ thống Mặt trận, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của MTTQ Việt Nam các cấp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.


Nguyễn Thu

Top