Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

30/12/2022 | 15:30

Quyết định Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và UBND huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top